PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE

 

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CS3 v2

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CS3

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE Proiect 19.3B

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CS2

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE versiunea 5 actualizata la data de 06.06.2019

 

 

 

 

 

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE versiunea Initiala pentru proiect "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare" proiect finantat din PNDR 2014-2020, Submasura 19.4

Nr.64 10.02.2017:

Tipurile si obiectele contractului de achizitie publica/acordului- cadru:

 • Consultanta tehnica;
 • Audit;
 • Achizitie birotica, papetarie si tehnica de calcul;
 • Achizitie dotari;
 • Aplicatii informatice licente progr.antivirus,etcimplementare SDL;
 • Achizitie mijloc de transport;
 • Achizitie servicii de SSM, PSI, SU;
 • Achizitii servicii de instruire aprivind implementarea SDL pentru angajati;
 • Achizitii servicii de instruire a liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL;
 • Materiale de animare: banner/rollup, afise, pliante, brosuri,agende, calendare, mape, etc, materiale promotionale: agende,pixuri,umbrele, CD/CD, obiecte artizanale;
 • Cheltuieli pentru asigurarea transparentei alocarii fondurilor (placuta informativa la sediul GAL + placuta informativa la intrare si iesire din loc. unde isi are sediul GAL + Panou publicitar luminos pe cladirea sediului GAL,etc);
 
Data postarii anuntului: 10.02.2017

 

 

Colaborari:

Noutati:

Ghidurile Solicitantului
30 Septembrie 2015
GAL:
29 August 2015