STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA GAL POARTA APUSENILOR

 

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite - Analiza diagnostic

CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor)

CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie

CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor

CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante (nationale, regionale, judetene)

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proietelor depuse in cadrul SDL

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale


Colaborari:

Noutati:

Ghidurile Solicitantului
30 Septembrie 2015
GAL:
29 August 2015