Grup de Actiune Locala Poarta Apusenilor

Anunt de incepere proiect

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Lider de Parteneriat/Partener 1), având ca parteneri Comuna Chețani (Partener 2), și Asociația Grup de Acțiune Locală Poarta Apusenilor (Partener 3), anunță lansarea proiectului cu titlul: INCLUZIV - Acțiuni complexe de  îmbunătățire a calității vieții, de creștere a coeziunii sociale și de dezvoltare economică pentru populația din CHEȚANI (contract de finanțare POCU/827/5/2/140013), care este finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiție 9.vi  Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, apel de proiecte POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

Vezi comunicat de presa

Vezi Afis proiect

Vezi pliant

Anunt angajare personal in cadrul biroului GAL

Asociatia Grupul de Actiune Locala Poarta Apusenilor anunta urmatoarele posturi vacante:
  • Evaluator proiecte si monitorizare - 1 post;
 
Data postarii anuntului: 23.11.2017

 

Anunt angajare personal in cadrul biroului GAL

Asociatia Grupul de Actiune Locala Poarta Apusenilor anunta urmatoarele posturi vacante:
  • Responsabil financiar - 1 post;
  • Responsabil tehnic - 1 post;
  • Animator - 1 post;
  • Manager GAL - 1 post.
 
Data postarii anuntului: 11.01.2017

 

Afla cum poti obtine fonduri europene cu ajutorul GAL-ului Poarta Apusenilor.

 

Imagini evenimente.

 

Situat in regiunea de Nord-Vest a Romaniei, Grupul de Actiune Locala Poarta Apusenilor, este constituit pe un teritoriu omogen format din 10 comune. Din punct de vedere administrativ, viitorul GAL se intinde pe  teritoriul a doua judete: 9 comune in judetul Cluj (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viisoara, Luna, Calarasi, Moldovenesti, Mihai Viteazu, Sandulesti) si o comuna din judetul Mures (Chetani).  Cele mai apropiate localitati urbane fata de comunele din microregiune sunt  Turda si Campia Turzii  din judetul Cluj si orasul Ludus din judetul Mures.

 

Surafata totala a GAL-ului este de 644,54 km2,  avand o populatie de 36.998 de locuitori, concentrati in zona rurala cu o densitate de 57,39 loc/km2. Comuna cu cea mai mare suprafata este reprezentata de Moldovenesti (139 km2), iar comuna cu cel mai mare numar de locuitori este Viisoara (5.493 loc).

 

Situat la poalele Muntilor Apuseni, teritoriul face parte din Depresiunea Colinara a Transilvaniei, fiind situat la limita vestica a Campiei Transilvaniei. Din punct de vedere al reliefului, zona se caracterizeaza de predominanta dealurilor si a colinelor care adeseori sunt lipsite de vegetatie forestiera. Acestea sunt acoperite de parcele de teren arabil si de pasuni si fanete destul de intinse ca suprafata. Dintre cele mai importante forme de relief se pot aminti: Depresiunea Vlaha - Hajdate, Dealul Agrisului, Dealul Feleac, Colinele Ludusului, Culmea Hasdate, Depresiunea Ocolis-Posaga, Depresiunea Campia Turzii, Coltii Trascaului.

 

Colaborari:

Noutati:

Ghidurile Solicitantului
30 Septembrie 2015
GAL:
29 August 2015
Ce este un GAL
11 August 2015
PNDR 2014-2020
16 Iulie 2015