Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala


Nr.crt. Masuri propuse INTENSITATEA SPRIJINULUI Alocare bugetara orientativaEUR
M 01 Formare/Inovare 90% 29.921
M 02 Dezvoltarea infrastructurii de banda larga 90% 140.000
M 03 Implementarea schemelor de calitate 100% 45.000
M 04 Investitii in active fixe 50%, 70%, 90% 299.282
M 05 Dezvoltarea seviciilor de baza 90% 225.000
M 06 Sprijinirea intreprinderilor non-agricole 90% 250.000
M 07 Dezvoltarea infrastructurii sociale 90% 180.000
M 08 Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale 100% 72.850
M 09 Sprijinirea formelor asociative 100% 180.000
M 10 Cooperarea locala 100% 223.890
Total 1.645.943

Colaborari:

Noutati:

Ghidurile Solicitantului
30 Septembrie 2015
GAL:
29 August 2015